STREFA DUCHA - Liturgia na dziśMedytacje


Liturgia Godzin

Księgę zawierającą teksty liturgii godzin nazywa się niekiedy brewiarzem. Czasami sam termin „liturgia godzin” bywa zastępowany sformułowaniem „modlitwa brewiarzowa”, jest to jednak nazwa potoczna i nieoficjalna. Obowiązek sprawowania liturgii godzin w całości (lub w odpowiedniej części) mają osoby które przyjęły święcenia (diakoni, prezbiterzy, biskupi) albo złożyły śluby wieczyste (zakonnicy i siostry zakonne) i ich instytuty do tego zobowiązują. Pozostali wierni nie muszą jej sprawować[1], ale mają do tego prawo i jest to gorąco zalecane[2]. Liturgia godzin jest „uzupełnieniem” mszy na wszystkie godziny dnia - przygotowanie do niej lub jej owocne „przedłużenie”.

Podstawowym elementem modlitwy brewiarzowej są psalmy. Psalmodia ma cykl 4-tygodniowy. Wraz z antyfonami i fragmentami z Pisma Świętego, dzieł Ojców Kościoła i dokumentów Magisterium Kościoła tworzy tzw. „rytmy modlitwy liturgii godzin w ciągu dnia”[3] (godziny kanoniczne).

Na jeden dzień składają się następujące godziny kanoniczne:

   
Wezwanie (Invitatorium) odmawiane na rozpoczęcie modlitwy liturgicznej w danym dniu, zawsze poprzedzające pierwszą modlitwę dnia, którą może być jutrznia lub godzina czytań. Jeśli wcześniej uczestniczy się we Mszy Świętej, nie ma potrzeby odmawiania Wezwania (liturgia tego dnia już się rozpoczęła Mszą). Wezwanie rozpoczyna się wersetami „Panie otwórz wargi moje / A usta moje będą głosić Twoją chwałę”, po czym następuje psalm z antyfoną;

   
Godzina Czytań (Matutinum) odmawiana dawniej łącznie z Laudes po Completorium lub nocą i zwana potocznie Jutrznią, a obecnie o dowolnej porze (rozpoczyna się od wersetu „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu / Panie pospiesz ku ratunkowi memu”, po czym następuje hymn, trzy psalmy, obszerne czytanie z Pisma Świętego i drugie z dzieł Ojców Kościoła lub dokumentów Magisterium Kościoła - oba z responsoriami, w uroczystości, święta i niedziele (poza wielkim postem) hymn „Ciebie, Boże, chwalimy”, oracja);

   
Jutrznia (Laudes) odmawiana niegdyś łącznie z Matutinum nocą, a obecnie rano w miejsce Prymy (Prima) - zniesionej po Vaticanum II, wedle tradycji w okolicach wschodu słońca (rozpoczyna się od wersetu „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu / Panie pospiesz ku ratunkowi memu”, po czym następuje hymn, psalmodia, która składa się z dwóch psalmów, pomiędzy którymi znajduje się pieśń wzięta ze Starego Testamentu, o charakterze podobnym jak psalm, ale spoza Księgi Psalmów, następnie krótkie czytanie biblijne, responsorium, pieśń (kantyk) Zachariasza, czyli Benedictus, prośby o uświęcenie dnia i pracy, Modlitwa Pańska, oracja);
   
Modlitwa w ciągu dnia (hymn, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, werset, oracja) - ma 3 warianty, w zależności od pory odmawiania:
przedpołudniowa Tertia (godzina trzecia według rachuby żydowskiej, stąd tradycyjna nazwa tercja),
południowa Sexta (godzina szósta według rachuby żydowskiej, stąd zwana sekstą),
popołudniowa Nona (godzina dziewiąta według rachuby żydowskiej, stąd zwana noną);

   
Nieszpory (Vesperae) odmawiane wieczorem, kiedyś łącznie z Completorium, tradycyjnie o zachodzie słońca, zbudowane są podobnie jak Jutrznia. Psalmodia składa się z dwóch psalmów i pieśni z Nowego Testamentu, a w miejscu Benedictus jest Magnificat, czyli pieśń (kantyk) Maryi; po niej następują prośby ułożone na wzór modlitwy powszechnej, Ojcze nasz i oracja;

   
Kompleta (Completorium), odmawiana bezpośrednio przed snem (hymn, rachunek sumienia, psalmodia, krótkie czytanie biblijne, responsorium, Nunc dimittis - czyli pieśń (kantyk) Symeona, oracja, na koniec antyfona do Matki Bożej).

W niedziele i uroczystości w dzień poprzedzający celebruje się już tzw. I Nieszpory z danej niedzieli (uroczystości), co czyni zadość starożytnej tradycji, według której niedziele i uroczystości rozpoczynają się wieczorem dnia poprzedzającego.

Liturgia Godzin
Język polski
Język angielski
Język włoski
Język francuski
Język niemiecki
Język łaciński
Teksty liturgii Mszy Świetej

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli

Zapraszam do Tekstów na dziś
 
 
I. Przygotowanie dalsze (czas: maksymalnie 10-15 min., nie dłużej)

- Uważnie przeczytaj tekst, najlepiej 2-3 razy.
- Wybierz konkretne fragmenty, które najmocniej cię poruszają.
- Nie idź na ilość, czasem wystarczy jedno zdanie.

II. Medytacja (czas: minimum 45 min., nie krócej)

1. Przygotowanie bliższe  (10-15 min.)
- Zajmij wygodną pozycję.
- Spróbuj wyciszyć myśli i uspokoić oddech.
- Rozpocznij znakiem krzyża.
- Pomyśl, z Kim za chwilę się spotkasz.
- Prośba ogólna o czystość intencji (stała):
„Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu” (ĆD46)
- Zaangażuj wyobraźnię.
Wyobraź sobie przeczytaną scenę biblijną. Chodzi o w miarę dokładne wyobrażenie sobie miejsca, zachowania ludzi, Jezusa itd.
To będzie dla nas kotwica, do której będziemy wracać w chwilach rozproszeń.
- Prośba II (o owoc medytacji)

2. Rozważanie (korzystamy z naszego rozumu, badamy intelektem)
Rozważamy każdy z wybranych podczas przygotowania dalszego fragmentów Ewangelii. Słuchamy Słowa Bożego, starając się dostrzegać pojawiające się uczucia
i poruszenia duchowe. Pytania pomocnicze:
lCo Bóg mówi?
lJak to odnosi się do mojego życia?
lJaka jest moja odpowiedź na Boże Słowo?
Nad każdym punktem tkwimy tak długo, dopóki go nie wyczerpiemy.

3. Rozmowa końcowa „jak przyjaciel z Przyjacielem” (ok.2-3 min.)
Porozmawiaj z Bogiem Ojcem, Jezusem lub Maryją o tym, co się wydarzyło na modlitwie.

4. Modlitwa „Ojcze nasz”, znak krzyża

III. Refleksja (czas: minimum 15 min., nie krócej)

Wcześniej niczego nie notujemy, czas na pisanie jest dopiero teraz.
Zastanów się na ile potrafiłeś się skupić, koncentrować na Bogu. Co było dobre,
a co Ci się nie udało. Przywołaj konkretne myśli, decyzje. Zapisz to, co działo się
w twoim wnętrzu. Nie pomijaj uczuć lub rozproszeń towarzyszących ci podczas rozważań.
Może warto przyjrzeć się im kiedyś dokładniej, przedstawić je Bogu podczas kolejnej medytacji?
Medytacja ignacjańska

Medytacja, którą proponuje nam św. Ignacy (znana również jako medytacja ignacjańska lub rozmyślanie) jest zatrzymaniem się nad Słowem Bożym. Ignacy nie nauczył się tej metody od innych - sam jej doświadczył w czasie swoich zmagań duchowych. Potem stworzył on dzieło Ćwiczenia Duchowne w których mamy praktyczne i duchowe wskazówki do odprawiania rekolekcji ignacjańskich. Niżej spróbuję przedstawić jego metode, ale to są tylko wskazówki, pomoce służące naszemu wzrostowi duchowemu.

Prośba o modlitwę

SKRZYNKA MODLITWY

Ludzie są nierozsądni,
nielogiczni i zajęci sobą,
KOCHAJ ICH MIMO TO.

Jeśli uczynisz coś dobrego,
zarzucą ci egoizm i ukryte intencje,
CZYŃ DOBRO MIMO TO.

Jeśli ci się coś uda,
zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.
STARAJ SIĘ MIMO TO.

Dobro, które czynisz,
jutro zostanie zapomniane.
CZYŃ DOBRO MIMO TO.

Prośba o Mszę Św.

PROŚBA O MSZĘ ŚW.

„Wiem, że mnie ktoś podtrzymuje, i dlatego jestem spokojna i czuję się bezpieczna. Nie jest to pewne siebie poczucie bezpieczeństwa mężczyzny, który o własnych siłach stoi na pewnym gruncie, ale sodkie i szczęśliwe poczucie bezpieczeństwa dziecka niesionego na mocnym ramieniu”

św. Teresa Benedykta od krzyża, Edyta Stein, Byt skończony a byt wieczny, Kraków 1995, 91.


Tutaj możesz poprosić, abym celebrował Mszę Św. we wskazanej przez Ciebie intencji
Zapraszam do Medytacji
Uczciwość i otwartość
wystawią cię na ciosy.
BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY.

To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,
może przez jedną noc lec w gruzach.
BUDUJ MIMO TO.
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna,
ale kiedy będziesz pomagał ludziom,
oni mogą cię zaatakować.
POMAGAJ IM MIMO TO.

Daj światu z siebie wszystko,
a wybiją ci zęby.
MIMO TO DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO

Matka teresa z Kalkuty

Zapraszam do Skrzynki Modlitwy

Zapraszam w moje strony